info@formkalip.com
+90 212 858 12 28

MVP (Minimum Viable Product) ürünü nedir?

  • Anasayfa
  • Blog
  • MVP (Minimum Viable Product) ürünü nedir?

MVP (Minimum Viable Product) ürünü nedir?

Asgari düzeyde uygulanabilir ürün veya kısaltılmış olarak (MVP), en alt düzeyde benimseyenleri tatmin etmek için yeterli özelliklere sahip olan yeni bir ürün veya web sitesinin geliştirildiği bir geliştirme tekniğidir. Nihai veya eksiksiz özellik seviyeye ulaşması, yalnızca ürünün ilk kullanıcılarının geri bildirimini dikkate alınarak tasarlanır ve geliştirilir. Bu kavram "Eric Ries" tarafından yaygınlaştırıldı.

Bu yaklaşımın kökeni KAIZEN (sürekli iyileştirme) dir, orada da temel ve sürdürülebilir iyileştirme ancak sahadan, daha doğrusu en alt düzey kullanıcılar'ın (operatörler'in) yorumu ve katılımı ile gerçekleştirilebildiğini var sayılmaktadır. Bu süreçte PDCA (Plan, Do, Check, Act) döngüsünun uygulaması insan hayatın tarihine kadar uzanmaktadır.

Asgari düzeyde uygulanabilir bir ürün (MVP), piyasaya sürülebilen bir ürünün en alt düzey versiyonudur. Bir MVP'nin üç temel özelliği vardır:

1) İnsanların başlangıçta kullanmaya ya da satın almaya istekli olmaları içim yeterli bir değere sahiptir.

2) En genç kullanıcıları için yeterli fonksiyonları sunmaktadır.

3) Bir sonraki geliştiriciler için geri bildirim döngüsünü yaratabiliyor. (PDCA)

Bu tekniği yakalamak için en alt yaş düzeydeki kullanıcılar var sayılmalıdır, onlara vizyonu görme ve söz verme hakkı verilmelidir. Böylece bir sonraki geliştiriciler için geri bildirim döngüsü sağlanabilecek.

Örnek olarak, teknik odaklı ürünler, teknik bilgisi olan kullanıcılar tarafından kullanıldığı zaman en uygun geri bildirim döngüsü yaratılmaktadır.

Header Style
Header Layout
Menu Style
Color :